ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ PDC-ENG.COM

บริษัท พีดีซี เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
งานเอกชน และงานราชการ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในงานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค...อ่านต่อ

OUR SERVICES

ดูทั้งหมด
 • งานก่อสร้างโรงงาน และโกดังเก็บสินค้า
 • งานก่อสร้างที่พักอาศัย
 • งานต่อเติมอาคาร
 • งานระบบไฟฟ้า / ระบบท่อประปา
  ระบบท่อดับเพลิง / ระบบแอร์
 • งานติดตั้งเครื่องจักร
 • งานวางท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
 • งานบริหารโครงการ
  (PROJECT MANAGEMENT)
 • งานทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

PROJECT REFERENCE

ดูทั้งหมด