OUR SERVICES

 
             การบริการของเรามีดังต่อไปนี้
  • งานก่อสร้างโรงงาน และโกดังเก็บสินค้า
  • งานก่อสร้างที่พักอาศัย
  • งานต่อเติมอาคาร
  • งานระบบไฟฟ้า / ระบบท่อประปา / ระบบท่อดับเพลิง / ระบบแอร์
  • งานติดตั้งเครื่องจักร
  • งานวางท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
  • งานบริหารโครงการ (PROJECT MANAGEMENT)
  • งานทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม